Jeep Liberty baklys Removal

Den første generasjonen av Jeep Liberty debuterte i 2002 modell år og den andre generasjonen av bilen gikk til forhandlere i 2008. Fjerne baklys kan være nødvendig hvis du trenger å endre en av pærene eller hvis baklys har blitt skadet. Fjerne Liberty baklys er en grei oppgave som bør ta mindre enn 10 minutter som krever ingen spesielle verktøy.

Bruksanvisning

1 Steng Jeep Liberty motor av og gå til baksiden av kjøretøyet. Åpne lasten døren helt. Inspiser innsiden av baklys. Finn de to skruene som fester den.

2 Fjern de to skruene fra innsiden kanten av baklys. Plasser skruene på et trygt å re-installere baklys.

3 Trekk baklys fast malplassert. Med skruene ut, bør baklys gli ut lett.

4 Klem tappen på den elektriske kontakten. Dette legger til baklys på kjøretøyet og krefter pæren stripen inne. Trekk ut kontakten for å skille baklys.

Hint

  • Bare reversere prosessen når du er klar til å installere baklys. Ikke glem å skru inn skruene og koble den elektriske kontakten.