iPod Vil ikke Eject filer i bruk

iPod Vil ikke Eject filer i bruk


"Filer i bruk" feilmelding i iTunes er forårsaket av en iPod-fil som brukes av datamaskinen. Åpne filer som er lagret på harddisken lagring delen av iPod begrense utstøting for å hindre utilsiktet tap av data eller harddisk korrupsjon. Ifølge Apple du klarer å løse problemet ved å deaktivere diskbruk, noe som vil slå av lagringsfunksjonen på iPod. Med diskmodus deaktivert, vil de lagrede filene blir liggende på iPod, men vil ikke være tilgjengelig før disk modus er aktivert på nytt.

Bruksanvisning

1 Åpne iTunes. Klikk på navnet på iPod under "Enheter" i iTunes 'side menyen.

2 Klikk på "Summary" fanen i iPod preferanser vinduet og fjerne merket i boksen ved siden av "Aktiver diskbruk».

3 Klikk på "Apply" på statuslinjen, og klikk "kontroller" som ligger på iTunes-menyen.

4 Klikk "Eject iPod." IPod-ikonet forsvinner fra iTunes 'side menyen når det har med hell koblet fra datamaskinen.

5 Ta av dock-kontaktkabelen fra iPod.