Instruksjoner for TiVo Peanut fjernkontroll

TiVo fjernkontroll, også kjent som "Peanut" på grunn av sin form, gir tilgang til funksjonene til TV-opptaker enheten. De peanøtter kan også brukes til å styre fjernsynsapparatet TiVo er festet til, på samme måte som for en universell fjernkontroll. Fremgangsmåten for å sette opp Peanøtt slik at den kan brukes til å styre TV-apparatet er enkel og krever ikke noen kunnskap om hvordan TV arbeider med sin egen fjern.

Bruksanvisning

1 Slå på TV-apparatet. Slå TiVo om bruk av Peanut fjernkontrollen. Velg "Remote Control Setup" fra "TiVo Central (dvs. hovedkontrollskjermen). Velg "Innstillinger", etterfulgt av "Remote Control."

2 Velg "Del 1: TV strøm, volum og mute" fra valgene som presenteres på skjermen. Velg navnet / produsenten av TV-en som er koblet til TiVo fra listen over valg presentert. Følg skjermbildene for å programmere Peanut å kunne styre TV-en. Gå tilbake til "TiVo Central" når du er ferdig.

3 Gjør følgende i stedet hvis TV-en ikke er oppført: Dekk fronten av Peanut hvor den infrarøde sensoren er plassert med hånden. Trykk og hold nede "TiVo" og "Power" knappene sammen. Slipp knappene når det røde lyset på Peanut som har opplyst har gått ut. Fjern hånden fra fronten av Peanut.

4 Skriv inn følgende talltastene på Peanut: 0, 9, 9, 9.

5 Trykk på "Channel Up" pad gjentatte ganger hver to sekunder til TV slår seg av. Trykk en gang på "Enter" -knappen.