Instruksjoner for Sony Handycam 105E

Instruksjoner for Sony Handycam 105E


Sony Handycam 105E digitalt videokamera opptakeren er designet for å fange video-opptakene ved hjelp av åtte centimeter skrivbare DVDer. Ved mottak av enheten, kan det hende du har flere spørsmål om hvordan du bruker den riktig. Navigere noen enkle trinn og sette opp enheten riktig vil ha deg betjene kameraet på kort tid. Drive enheten på riktig måte ved å lade batteriet, sette inn en skrivbar plate, forberede kameraet for opptak og fange video-opptakene.

Bruksanvisning

1 Lad batteriet til å drive Handycam. Fest batteriet til baksiden av Handycam ved å justere de monterte brakettene på baksiden av batteriet med brakettene på baksiden av kameraet, og skyve batteriet opp til det klikker på plass. Slå strømbryteren til "Off" posisjon (plassert på baksiden av kameraet til høyre for søkeren). Koble DC-adapteren inn i kontakten på Handycam like over festet batteriet. Plugg strømledningen inn i DC-adapter og koble kanter enden av strømledningen til en funksjonell stikkontakt. La batteriet lade til 125 minutter for full lading.

2 Sett inn en skrivbar plate eller "Memory Stick Duo" i kameraet platen kammeret ved første slått på videokameraet. Skyv platen dørbryter (plassert på toppen av kameraet) mot linsen med fingeren for å åpne døren. Skyv platen inn i kammeret med den skrivbare siden vendt innover. Trykk platen på platefeste til du hører og føler det klikker på plass. Lukk døren ved å trykke det forsiktig inn.

3 Slå på kameraet ved å bla "Power" bryteren til "On" posisjon. Ta av linsedekselet fra frontlinsen ved å klemme på sidene samtidig og trekke den ut og vekk. Slip høyre hånd opp gjennom stroppen på høyre side av kameraet. Juster stroppen, til det er stramt rundt baksiden av hånden din.

4 Ta opp video opptakene. Vend LCD-skjermen ut, hvis du ønsker, slik at du kan se opptakene du tar opp i sanntid uten å se gjennom søkeren. Velg størrelsesforholdet du ønsker å skyte ved å trykke på "Wide Select" -knappen (den sentrale knappen innen LCD bolig mot kamerahuset). Ved å trykke på "Wide Screen" knappen flere ganger for å veksle gjennom en 16: 9-format (stor skjerm) eller en 4: 3-format (fullskjerm). Trykk på "Record" -knappen (ligger like under høyre tommel, hvis hånden din ligger gjennom stroppen).

5 Stopp innspillingen ved å trykke på "Start / Stopp" -knappen enten på høyre side av kameraet (under tommelen, hvis du holder kameraet) eller på bunnpanelet av LCD-skjermen. Unngå å kjøre ned batteriet på mellom skuddene ved å bytte strømbryteren til "Off" posisjon.