Instruksjoner for Sony Digital8 Kameraer

Sony Digital8-videokameraer viser til flere digitale videokameraer i Sony linjen. Som Hi8-videokameraer, Digital8-videokameraer bruker videobånd å ta videoopptak. Dette gjør de digitale videokameraer til å jobbe med kassetter fra eldre Hi8-videokameraer også. Sony videokameraer i den digitale linjen som ikke bruker videobånd til posten kan ikke brukes til å vise opptakene av eldre videokameraer. På grunn av likhetene mellom de to enhetene, en Sony Digital8 opererer mye på samme måte som et Hi8-videokameraet fungerer.

Bruksanvisning

1 Slå på kameraet hjulet på kameraet til "Record" for å ta videoopptak. Når kameraet er i posten posisjon, alle innspillingsfunksjoner (som på opptaksknappen og opptaket meny) i drift. Åpne LCD-panelet på siden av kameraet og fjerne linsedekselet for å vise bildet på LCD-skjermen.

2 Begynn opptaket opptaket ved å trykke på opptaksknappen på baksiden av Sony Digital8-videokamera. Selv om det ikke er som regel merket, kan opptaksknappen på Sony Digital8-videokameraer som finnes av seg selv på baksiden av kameraet - rett på baksiden nær håndremmen. Det er i en posisjon som gjør det enkelt å røre med tommelen når du har din hånd i stroppen. Når kameraet tar opp, bokstavene "REC" vises på LCD-skjermen. Stopp innspillingen ved å trykke på opptaksknappen igjen.

3 Bytt til "VCR" -modus på urskiven av Sony Digital8 videokamera for å vise opptaksmaterialet på kameraet. Når du velger "VCR" modusen VCR knappene på kameraet, for eksempel "Play", "Rewind" og "Stop", blir aktive. Trykk "Rewind" for å gå tilbake til et punkt i den innspilte opptak og trykk "Play" for å kunne se på LCD-skjermen.

4 Koble videokameraet til datamaskinen ved hjelp av ledningen som fulgte med enheten. Sony Digital8-videokameraer vanligvis kommer med en firewire ledning, som bare kan kobles til en firewire-port på en datamaskin. Hvis datamaskinen ikke har en firewire-port, kan du få en firewire-til-USB-adapter for å koble strømledningen til en USB-port på datamaskinen.

5 Bruk "VCR" modus for å fange opptak fra Sony Digital8 videokamera til datamaskinen. Når du kobler videokameraet til datamaskinen med firewire kabelen, og slå på kameraet i "VCR" -modus, kommer en "Autokjør" -menyen opp automatisk med en opsjon på å ta opp video. Velg dette alternativet for å starte standard videoredigeringsprogrammet på datamaskinen og fange video fra båndet i Sony Digital8-videokamera.