Instruksjoner for Motorola Bluetooth Headset H350

Instruksjoner for Motorola Bluetooth Headset H350


Motorola H350 er et Bluetooth headset designet for å brukes til å snakke i en mobiltelefon trådløst. Hodesettet, selv om merket med Motorola navn, kan brukes sammen med alle Bluetooth-aktivert mobiltelefon. Den H350 er lett å pare med en mobiltelefon.

Bruksanvisning

1 Lad Motorola H350 fullt før bruk. For å lade, plugge den medfølgende laderen inn i enden av headsettet. Den blå indikatorlampen vil komme på å fortelle deg at den lades. Det blå lyset slås av når lade er fullført. Ta laderen.

2 Trykk og hold "Ring" knappen på headsettet for seks til ti sekunder til du ser den blå indikatorlampen kommer på og holde jevnt tent

3 Slå Bluetooth handsfree alternativet på innsiden telefonmenyen. De fleste mobiltelefoner har dette under en "Tilkobling" -menyen, men dette varierer avhengig av telefonmodell. Rådfør deg med telefonens brukerhåndbok hvis du er usikker.

4 Velg "Søk etter enheter" på telefonen Bluetooth-menyen. Igjen, dette avhenger menyen på hvilken type telefon du bruker,

5 Velg "Motorola H350" og velg "Ja" når du blir spurt til bindingen.

6 Oppgi et passord for "0000" og velg "OK" når du er ferdig. Det blå lyset begynner å blinke når sammenkoblet. Du kan nå plassere headsettet på øret ved hjelp av den vedlagte ørebøylen og ta en telefon.