Instruksjoner for en Power Shot A95 Canon

Canons Powershot A95 kompakt digitalkamera er konstruert med en LCD-skjerm som kan vippes og vippes 180 grader for å forhåndsvise bildene. Skjermen kan møte frem for å hjelpe en fotograf som ønsker å sette seg selv i bildet. Kameraet kan fungere som en enkel pek-og-skyt kamera eller gi brukeren full manuell kontroll over bildet. Kameraet kan også ta opp video.

Bruksanvisning

1 Åpne batterirommet på undersiden av kameraet ved å skyve utløseren bort fra kamerahuset. Sett inn fire AA-batterier. Lukk døren.

2 Åpne minnekortet beholderen på høyre side av kameraet. Sett CF-minnekort med forsiden av kortet som vender mot baksiden av kameraet. Lukk døren.

3 Åpne LCD-skjermen ved å trekke skjermen ut mot venstre side av kameraet. Vipp skjermen i beste visningsvinkelen.

4 Slå på kameraet. Hvis dette er første gang du har brukt kameraet, følg instruksjonene på LCD-skjermen for å sette standard dato, tid og språk. Bruk den store retningsknappen på baksiden av kameraet, samt på "Set" knappen, for å gjøre dine valg.

5 Sett kameraet i "Shooting" -modus med bryteren merket med et kameraikon og en pil. Kameraet viser "Shooting" modus. Pilen indikert "Playback" -modus for forhåndsvisning bilder.

6 Velg en fotografering modus ved hjelp av "Shooting Mode" slå på toppen av kameraet. Velg "Auto" for å la kameraet velge de beste innstillingene basert på lysforholdene.

7 Se gjennom søkeren eller bruke LCD-skjermen til å ramme inn bildet. Juster zoomobjektiv med "zoom-hendelen" rundt utløserknappen. Push fra side til side for å forlenge eller forkorte linsen.

8 Trykk lukkerknappen delvis ned for å aktivere autofokus.

9 Trykk på utløserknappen igjen, hele veien ned, for å ta bildet.

10 Bruk modusbryteren for å sette kameraet i "Preview" -modus. Se bildene du har tatt på LCD-skjermen. Bruk retningsknappene for å bla gjennom bildene.

11 Fest kameraet til en datamaskin med en USB-kabel for å laste ned bildene for utskrift eller lagring.

Hint

  • Powershot A95 har også følgende fotograferingsmodi: portrett, landskap, nattscene, lukkerprioritet, blenderprioritet og film.