Instruksjoner for bruk av Kodak Easy Share Printerdock Series 3

Instruksjoner for bruk av Kodak Easy Share Printerdock Series 3


Kodaks Easyshare Printer Dock Series 3 er et frittstående skriver designet for bruk med noen av Kodaks digitale kameraer. For å skrive ut bilder, du trenger bare å dokke kameraet og trykker på en knapp. Utskrift er bare en av fordelene med å bruke denne dokkingstasjonen. Du kan også overføre bilder til datamaskinen ved å trykke på en knapp og lade kameraet på mindre enn 3,5 timer.

Bruksanvisning

Konfigurer skriveren

1 Installer tilpasset kamerainnsats som fulgte med Kodak kamera med den medfølgende instruksjoner.

2 Plasser skriveren på en flat, støvfritt, overflate etterlot minst 5 inches plass bak kameraet.

3 Koble strømmen til skriveren ved hjelp av den medfølgende strømadapteren.

4 Installer fargekassetten. Åpne patrondekselet på siden av skriveren. Fjern eventuell slakk fra fargepatronen med fingrene og pilene på toppen av patronen. Skyv patronen inn i sporet med etiketten opp og pilen peker mot skriveren. Skyv kassetten til den klikker på plass.

5 Ta ut og legge i papirskuffen. Åpne papirskuffdøren og skyv papirskuffen ut av skriveren. Trekk skuffen dekselet fremover til det klikker og løfte den opp. Bruke ikke mer enn 25 ark, vifte papiret forsiktig for å hindre stikker og legg den i skuffen med Kodak-logoen vendt ned. Skyv papirskuffen tilbake i skriveren, med åpent deksel, til det klikker på plass. Lukk papirmagasinet. Lukk papirskuffdekselet.

6 Installer riktig batteripakken i kameraet før dokking. Bruk oppladbare batter pakken som fulgte med kameraet. Hvis kameraet ikke inkluderte en oppladbar batteripakke, bruker Ni-MH-batteripakken som fulgte med skriveren.

7 Sett din digitale kameraer bildekvalitet til "Best (3: 2)" for kompatible bildestørrelsen.

Tag bilder for utskrift

8 Trykk "Share" på digitalkameraet.

9 Bruk "Venstre" og "høyre" navigasjonstastene til å finne et bilde for utskrift.

10 Marker utskriftsikonet, trykk "OK". Bruk "Up" og "Down" for å velge antall ønskede eksemplarer, og trykk "OK". Trykk "Del" for å avslutte.

Skriv ut bilder

11 Dokk det digitale kameraet på skriveren.

12 Trykk på "Skriv ut" -knappen. Alle merkede bilder vil starte utskriften. Hvis ingen bilder har blitt tagget, trykker du "Venstre" eller "høyre" for å velge bilder for utskrift, og trykk "Print". Velg antall eksemplarer som skal skrives ut.

1. 3 Endre utskriftsstørrelsen ved å trykke på "Print Size" knappen flere ganger for å bestemme antall kopier som skal skrives ut på ett ark: ett (bildet i full størrelse), to (kortstørrelse), fire (lommebok størrelse) eller ni (mini bilde ).

14 Trykk på "Skriv ut" for å starte utskriften.

Overfør bilder til en datamaskin

15 Installer Kodaks Easyshare-programvaren på datamaskinen med den medfølgende plate eller laste den ned fra Kodak nettside.

16 Koble USB-kabelen fra datamaskinen til USB-porten på baksiden av skriveren.

17 Trykk på "Transfer" -knappen på skriveren.

Hint

  • Kodaks Easyshare-programvaren kan brukes til å redigere og skrive ut bilder fra datamaskinen, kan du se Kodaks Easyshare-programvaren instruksjoner for mer informasjon.
  • For å avbryte utskriften, trykk og hold "Print" -knappen i to sekunder.
  • Når du skriver ut i mindre størrelser, vil forskjellige bilder kan skrives ut på samme ark hvis du skriver ut mer enn ett bilde. For å holde det samme bildet på samme ark, velger du samme antall kopier for hvert bilde som antall bilder per ark.
  • En Kodak dock adapter D-26 kan være nødvendig for bruk med kameraet, se instruksjonene som fulgte med tilpasset kamerainnsats.