Installasjonsveiledning for en Dodge lastebil Radiator

Installasjonsveiledning for en Dodge lastebil Radiator


Radiatoren av en Dodge Ram lastebil trekker varmen ut av kjølevæske som den er ferdig sin syklus gjennom motoren. I noen tilfeller vil radiator bli tett eller et hull vil utvikle seg. Bytte radiator bør være siste utvei. Installere en ny radiator er ikke komplisert, og vil ikke ta veldig lang tid å fullføre.

Bruksanvisning

1 Åpne panseret på bilen. Løft radiator inn i motorrommet. Du kan kreve litt hjelp som radiatoren er klumpete. Sørg for at radiatoren er påfyllingshalsen er på toppen og at radiatoren er vendt riktig vei.

2 Bolt de fire boltene som holder radiatoren på plass med en pipenøkkel når du har det på plass. Sørg for at radiatoren er boltet fast.

3 Koble overføringslinjer med en linje skiftenøkkel. Det vil være to linjer for å stramme.

4 Skyv nedre radiatorslange på bunnen av radiatoren. Trekk en slangeklemme rundt slangen og innløpsrøret med et flatt skrujern.

5 Skyv den øvre radiator slangen på toppen av radiatoren sin utløpsrøret. Stram slangeklemme med en flat skrutrekker.

6 Fest ekspansjonstanken på førersiden av radiatoren med en pipenøkkel. Skyv gummislangen inn i siden av påfyllingshalsen.

7 Stram frontruten vaskemaskin reservoaret på passasjersiden av radiatoren med en pipenøkkel. Koble andre motor ledninger eller slanger hvis de ble fjernet i løpet av fjerningen av radiator.

8 Bolt viften liksvøpet til radiatoren med fire bolter.

9 Hell i en gallon av frostvæske inn i påfyllingshalsen. Hell i en gallon av vann etter frostvæske. Gjenta inntil systemet er fullt. Start lastebil med radiatorlokket av og la lastebilen for å varme opp. Når termostaten åpner opp, vil nivået synke. Fortsett å legge frostvæske og vann inntil nivået er full. Skru trykklokket tilbake på radiatoren.

10 Slå lastebilen av.

Hint

  • Ved hjelp av en ferdigblandet kjølemiddel er et alternativ til å bruke frostvæske og vann.
  • Dodge lastebil holder 5 liter kjølevæske.
  • Ikke la frostvæske søl på bakken, da dette er skadelig for dyr.