Hvorfor Er setebelte Advarsel Lys Bor på i en Ford Explorer?

De fleste moderne biler har sikkerhetsbelte varsellys. I Ford Explorer, er systemet referert til som "belte Minder" system. Dette systemet aktiverer en advarsel for å minne deg koble bilbelte Explorer.

Hvordan det fungerer

Bilbeltet varsellys vises i høyre hjørne på instrumentpanelet når førersiden bilbelte er unbuckled og motoren er slått på. Bilbeltet forbindelse har en liten sensor i det som sender informasjonen til klyngen. En varsellyd følger setebeltet lyset.

Hvorfor er det lys på?

Bilbeltet lys og varsellyd er på fordi sikkerhetsbeltet ikke er tilkoblet. Så lenge systemet er i drift, vil feste sikkerhetsbeltet slå av lyset og kiming av. Hvis du gjør dette kan ikke slås lyset og kimer av, er det sannsynligvis et problem med tilkoblingen sensor bilbelte. Se en mekaniker eller en autorisert Ford-forhandler for å få hjelp.

Hvordan Deaktiver Lys

Bilbeltet lys og varsellyd kan deaktiveres. Deaktiveringen er ikke permanent, man kan aktivere lys og varsling ved å gjenta deaktivering prosedyre. For å deaktivere lyset og klokkespill, slå av tenningen til "Kjør" posisjon. Pass på at sendingen er i "Park". Pass på at bilbeltet er frakoblet og vente på at lyset skal slå seg av. (Dette tar omtrent to minutter.) Koble til og fra setebeltet ni ganger. Vent noen sekunder, og deretter koble til og fra den igjen for å deaktivere lys og klokkespill.