Hvordan Wire en SAFC 2

Super Air Flow Converter 2, også kjent som SAFC 2, er et drivstoff justering kontrolleren, produsert av Apexi, som tillater brukere å kontrollere drivstoff behandlet av sine bilens motor. For å installere SAFC to i bilen, må du koble ledningene fra SAFC 2 til ledningsnettet fra bilens elektroniske styreenheten på en bestemt måte.

Bruksanvisning

1 Fjern minuspolen på bilens batteri. Denne fremgangsmåten vil variere avhengig av merke på bilen. Rådfør deg med bilens brukerhåndbok for mer informasjon.

2 Finn din bilens elektroniske styringsenhet. Plasseringen av denne enheten vil variere avhengig av merke på bilen. Rådfør deg med bilens koblingsskjema for å finne enheten.

3 Koble følgende kabler fra SACF to av følgende kabler som strekker seg fra bilens ECU: Koble den røde ledningen til strømkabelen, kobler den grønne ledningen til motorens turtall signalledning, kobler den grå ledningen til gassen signal wire. Koble den lilla ledningen til å banke signal wire. Dersom bilen din har mer enn en banke signalledning, kobler den lilla ledningen til luftstrømmen signal wire. Bilens koblingsskjema vil fortelle deg plasseringen av hver ledning i bilen.

4 Koble både brunt og svart ledning som strekker seg fra SAFC 2 til bilens ECU jordledning. Pass på at de to tilkoblingspunktene er minst 1 cm fra hverandre.

5 Koble den negative polen på batteriet, og teste SAFC 2 ved å vri på tenningslåsen. Ikke start motoren når du gjør det.