Hvordan Videre en telefon fra Time Warner Cable

Hvordan Videre en telefon fra Time Warner Cable


Time Warner Cable er ikke lenger strengt i TV-virksomhet, som de har forgrenet seg til å inkludere internett og digitale telefontjenester. TWC tilbyr alle telefonfunksjonene som du finner med andre teleselskaper, og en av disse funksjonene er viderekobling. Med viderekobling, kan du videresende samtaler som kommer inn på telefonen til et annet telefonnummer, som kommer i hendig hvis du skal være borte fra hjemmet ditt telefonen for dagen og mobil ikke fungerer eller vil være ute av drift. Med telefonen service fra Time Warner Cable, kan du videresende telefonens samtaler til et annet nummer på bare noen få trinn.

Bruksanvisning

1 Kontakt nummeret som du vil bli viderekoble anropene til, og ha noen på standby for å aktivere viderekobling orden. Hvis ingen svarer på koblingsnummer, viderekobling vil ikke bli aktivert.

2 Lytt etter summetonen på telefonen at du vil være videresending. Når du hører summetonen, trykker du "stjerne" (*) 72 og lytte etter tre pip, som vil bli etterfulgt av en ny summetone.

3 Tast inn retningsnummer og telefonnummer på telefonen som du skal viderekoble anropene til. Når du har angitt dette nummeret, vil du høre en annen pipetone eller bekreftelsestone, og samtalen videresending systemet vil gjøre en bekreftelse samtale til andre nummer som du vil være videresending til. På dette punktet, vil vente kontakt svare på anropet, og dette vil aktivere viderekobling.

Hint

  • For å deaktivere viderekobling fra Time Warner, trykker stjerne (*) 73 og lytt etter en bekreftelsestone.
  • Med viderekobling, vil alle samtaler bli sendt til videre telefonnummer, slik at stemmen din e-post eller telefonsvareren vil ikke plukke opp.