Hvordan tømme radiator på en 2005 Silverado

Hvordan tømme radiator på en 2005 Silverado


Overvåke tilstanden til din 2005 Chevrolet Silverado er kjølevæske regelmessig. Hvis du merker noen misfarging eller rusk i radiator, avløp og erstatte kjølevæsken med en gang. Endre kjølevæske i lastebil hver 50.000 miles som en del av rutinemessig vedlikehold.

Bruksanvisning

1 Vent til motoren avkjøles helt hvis lastebilen har kjørt. Fjern radiatorlokket.

2 Plasser et avløp pan under radiatoren tappepluggen på bunnførersiden av radiatoren. Løsne dreneringspluggen med en skiftenøkkel.

3 La kjølevæsken renne i pannen til radiatoren er tom. Skru tappepluggen. Fjern dreneringssumpen og kast av kjølevæske riktig.

Hint

  • Ta aldri av radiatorlokket fra en varm motor. Kjølesystemet er under høyt trykk og kan forårsake brannskader.