Hvordan tjore en GoPhone

AT & T GoPhones er forhåndsbetalt enheter som opererer på AT & T mobile nettverk. Enkelte GoPhones har muligheten til å være bundet til datamaskinen din som en Internett-modem. Denne forbindelsen er etablert ved hjelp av USB-tilkoblingen mellom telefonen og datamaskinen. Før du kobler til telefonen som modem funksjonen du må ha et abonnement på AT & Ts data planer. Bruke telefonen som et modem må håndteres med forsiktighet ettersom data planer bare dekke en begrenset mengde bruk og eventuelle overskytende overages vil bli lagt til den forhåndsbetalte konto.

Bruksanvisning

LG Phone

1 Trykk på "Meny" -tasten på telefonen.

2 Trykk på "Innstillinger", "Trådløst og nettverk", "Tilknytning og trådløs sone" og deretter "USB-tilknytning."

3 Koble USB-kabelen til telefonen og en ledig USB-spor på datamaskinen din. Du vil nå kunne koble til Internett ved hjelp av telefonen som modem.

Sony Phone

4 Naviger til Sony Ericsson nettsiden og klikk "Support", "Downloads", "Sony PC Suite" og laste ned Sony PC Suite-programvaren på datamaskinen.

5 Koble USB-kabelen til telefonen og til en ledig USB-spor på datamaskinen din. Trykk "Telefonmodus" på telefonen og la driverne for telefonen å laste ned til din datamaskin. Denne prosessen avslutter automatisk.

6 Åpne Sony Ericsson PC Suite-programvaren og klikk "Verktøy", "Internett-tilkobling", "Administrer tilkoblinger", "Legg til ny tilkobling." Fullfør konfigurasjonsveiviseren til å koble til Internett.

7 Klikk på "Connect" i PC Suite vindu Sony for å koble til telefonen som modem.