Hvordan ta opp TV ved hjelp av en digital TV Converter Box og en analog videospiller

Du kan ta opp TV-programmer uten mangler dem, selv etter å ha installert en digital omformer boks. Hvis du har valgt å konvertere analog TV til digital-TV ved hjelp av en omformer boks, kan du fortsatt ta opp programmer på analoge videospilleren mens du er borte fra hjemmet. Merk at du ikke kan se på en kanal og ta opp fra en annen kanal ved hjelp av denne metoden.

Bruksanvisning

1 Koble TV og videospiller fra strømforsyningen. Deretter kobler digital omformer boksen til antennen eller kaninører, hvis det ikke allerede er tilkoblet. Trekk til tilkoblinger med tang etter behov.

2 Monter kabelen fra omformer boksen, koble til "Antenna In" (RF) tilkoblingen på videospilleren. Det er foretrukket å anvende en gjenget koaksial kabel til å koble systemet sammen.

3 Deretter kobler du kabelen fra videospilleren "ut" til TVen. Med systemet koblet i denne rekkefølgen, sender omformer boks kanalvideosignaler gjennom Channel 3 eller 4 (avhengig av hva du har valgt i omformer boks). For formålet med denne instruksjon, vil kanal 3 bli brukt.

4 Plugg videospiller og TV tilbake til strømforsyningen. Du må endre en av de Kalkulator boksinnstillingene hvis omformer boksen er satt til å slå seg av automatisk. Se i omformerboksen instruksjoner og endre denne innstillingen slik omformer boksen forblir på hele tiden. De resterende innstillinger påvirkes ikke.

5 For å ta opp et program ved hjelp av denne omformer boksen installasjon, la oss anta at du ønsker å ta opp Channel 5 på tirsdag 19:00-22:00 mens du er borte. Før du forlater hjemmet, for å programmere videospilleren fra Kanal 3 19:00-22:00 tirsdag ved hjelp av en "Extra Play" (EP innstillingen kan en 6-timers opptak). Videospilleren må settes til kanal 3 for å spille inn kanalen sett på omformer boksen.

6 Slå på TV-en og still inn TV-kanalen til "3" og omformer boksen til "Channel 5." Pass på riktig kanal vises på TV. Juster kaninører hvis nødvendig for et klart bilde. Slå av TV-en og videospiller. Videoopptakeren vil ta opp Channel 5 mens du er borte. Husk å stille hver gang omformer boks for den kanalen du ønsker å ta opp før du forlater hjemmet.

7 Hvis du er ofte borte eller du ser et annet program på en annen TV, kan du programmere en annen TV / videospiller for å spille inn hver ukedag 19:00-22:00 på kanal 3. Kontroller at omformer boksen er satt til riktig kanal hver natt. Ved å trykke på "Record" -knappen på videospilleren fungerer også til å ta opp programmer mens du er hjemme. Denne prosedyren kan brukes med en analog DVD-opptaker eller DVD / VCR combo opptaker i stedet for videospilleren.

Hint

  • Når videospilleren er slått på, må det settes til Kanal 3 for å se kanalen sett på omformer boksen.
  • For mindre forvirring når videospilleren ikke er i bruk, slå av strømmen.
  • Hvis du er hjemme og ønsker å ta opp et program, kan videospilleren brukes og stilles inn manuelt.
  • Hvis du tar opp noe, og avspillingen er tom eller et blått skjermbilde vises, har du mest sannsynlig ikke har program for å ta opp fra Kanal 3.
  • Overhold alle sikkerhetsinstruksjonene som er angitt i brukermanualen på din TV, video og omformer boksen før du kobler til.
  • Bruk aldri elektronisk utstyr der teppet eller gulvet er vått.