Hvordan ta fra hverandre en Universal Joint

Et universalledd blir to bevegelige deler, slik som aksler på en bil. Utformingen av skjøten tillater styrt bevegelse av akslene, som kontrollerer bevegelsen av hjulene. Når en reparasjon eller vedlikehold blir utført på en bil, er det en god idé å erstatte universalledd. Dette holder styring og andre kjøretøy-relaterte funksjoner fungerer bra.

Bruksanvisning

1 Løft bilen ved hjelp av en jekk slik at du kan få tilgang til universalledd. Hvil bilen på stands.

2 Fjern boltene på undersiden av universalleddet med en pipenøkkel, slik at du kan løfte slutt klemmer.

3 Flytt aksel som går gjennom det felles ved å skyve den til side når du fjerner slutt klemmer.

4 Etse et lite merke i hver av delene av skjøten ved hjelp av et skarpt verktøy. Disse merkene vil hjelpe deg å justere delene når du skrur leddet.

5 Stram åk felles aksling i en skrustikke, slik at du kan fjerne låseringene med tang. Fjern joint fra skrustikke.

6 Monter en pipenøkkel på den nedre lagerdekslet og passe en annen skiftenøkkel over den andre siden av lageret.

7 Sett nøkkelen tilbake i skrustikke på åket. Stram det før lageret er tvunget ut.

8 Fjern hvert av de gjenværende lagrene på samme måte for å demontere leddet.