Hvordan synkronisere Voice Mail Med en Uniden Phone

Uniden Telefonen leveres med en Internett-telefon system og Windows Live Messenger, som vises på skjermen. Du kan ringe og motta samtaler via Messenger gratis stemmechat. Windows Live Messenger kan du også se dine kontakter og deres status. Uniden omfatter også grunnleggende funksjoner, for eksempel nummervisning (ID), en høyttalertelefon og telefonsvarer. For å bruke talepost, må du ha telefon. Derfra kan du synkronisere, eller satt opp, talepost på Uniden.

Bruksanvisning

1 Abonner på ditt lokale telefonselskap. De vil gi deg et telefonnummer for å bruke på Uniden system.

2 Trykk midt på styrespaken (sentrum, sølvknapp) på Uniden. Velg systemoppsettikonet på skjermen.

3 Velg "Global oppsettmenyen." Velg "Voice Mail Tone" sub-menyen.

4 Flytt markøren for å aktivere SDT signalering. Trykk midt på styrespaken eller "Select" tasten. Lytt etter en bekreftelsestone.

5 Trykk midt på styrespaken på nytt, og velg systemoppsettikonet. Velg "Handset oppsettmenyen."

6 Velg "Edit Voice Mail" -menyen. Slett tidligere programmert telefonnummer ved å trykke og holde "Delete" tasten.

7 Skriv inn ditt telefonnummer med tastaturet. Trykk på "Pause" etter telefonnummeret til å angi linje.

8 Trykk midt på styrespaken når du er ferdig. Du vil høre en bekreftelse tone.