Hvordan Stopp Blur på LG LCD

Når LG LCD TV-en mottar et svakt stasjonskanalsignal, kan uskarphet oppstå. Signalstyrken kan være sterk, middels eller dårlig. Hvis signalet er ikke minst gjennomsnittlig vil resepsjonen være skyet. Bildeinnstillingene kan også trenge å justere hvis en uklar vises. Du kan sannsynligvis stoppe uskarphet hvis du starter feilsøking i disse to områdene først.

Bruksanvisning

1 Sjekk antennetilkoblingen til TV-en og kontroller at den er godt festet. Flytt antennen ved å variere sin retning og høyde til bildet blir klart. Hvis uskarphet fremdeles vises, gå til neste trinn.

2 Trykk på "Meny" -knappen på fjernkontrollen for å få opp skjermmenyen.

3 Bruk "opp / ned / venstre / høyre" piltastene og velg "Channel" menyikonet.

4 Bruk "opp / ned / venstre / høyre" piltastene og velg "Manuell innstilling".

5 Bruk "Left / Right" talltastene på fjernkontrollen og stopper på kanalnummeret til stasjonen hvor uskarphet er et problem. Skriv ned om resultatene på skjermen oppgi signalet er "dårlig", "Normal" eller "god". Gjenta dette trinnet for alle kanalene som du observerte problemer bildekvalitet. Klikk "Lukk" når du er ferdig.

6 Ta kontakt med din kontaktperson satellitt- eller kabel-TV-leverandøren for å teste og forbedre signalstyrken for dårlig kanaler; hvis alle kanalene ble funnet å ha normal eller god signalstyrke, går du til neste trinn.

7 Trykk på "Meny" -knappen på fjernkontrollen, og "opp / ned / venstre / høyre" piltastene og velg "Bilde" menyikonet.

8 Trykk på "Enter" -knappen, og deretter bruke "opp / ned / venstre / høyre" piltastene og velg "Skarphet".

9 Trykk på "Enter" -knappen, og deretter bruke "riktig" piltast for å flytte glidebryteren til høyre og øke skarpheten.

10 Trykk på "Enter" -knappen, og trykk deretter på "Meny" -knappen.

Hint

  • Kanalene vil bli låst hvis foreldrekontroll er aktivert, og du prøver å bruke manuell innstilling. Skriv inn passordet ditt når du blir bedt å låse opp foreldrekontroll.