Hvordan spille filer på en Sony DVD-spiller

Hvordan spille filer på en Sony DVD-spiller


En Sony DVD-spiller er i stand til å spille nesten alle lyd eller videoplate, presentere informasjonen på din tilkoblet TV. Så lenge du har en DVD med videofiler som er lagret på den, er det mulig å spille av innholdet med Sony DVD-spiller. DVD-spilleren er ikke i stand til å spille data-DVDer som har non medierelatert informasjon skrevet til den.

Bruksanvisning

1 Slå på Sony DVD-spiller og TV, sett inn en plate i enheten. I et øyeblikk skjerm meny laster opp på skjermen på.

2 Skyv retningspilene på Sony DVD-spillerens fjernkontroll til den aktuelle filen du vil spille er uthevet.

3 Trykk "Select" og filen begynner å spille. Når du spiller av en lydfil bare musikken spiller mens en blank skjerm er presentert.

4 Gjenta prosessen med alle andre mediefilen du ønsker å spille med Sony DVD-spiller.