Hvordan Soft Reset en Palm Centro

The Palm Centro er en smarttelefon, en mobiltelefon med flere funksjoner som ligner på en datamaskin, produsert av Palm, Inc. Som med mange elektroniske enheter, til Palm Centro programvaren vil ved behov produsere feil og trenger en myk tilbakestilling for å fungere skikkelig. En myk tilbakestilling ikke føre til tap av data. Men hvis batteriet er lav, soft reset kan ikke fullføre, noe som kan føre til tap av data. Et lavt batteri bør lades eller byttes ut før du utfører en myk tilbakestilling.

Bruksanvisning

1 Trykk og hold den røde Strøm / Avslutt-tast for å slå av trådløs modus.

2 Snu telefonen og ta ut batteridekselet.

3 Ta ut batteriet fra telefonen.

4 Sett batteriet tilbake på telefonen og sett batteridekselet.

5 Trykk på knappen for å slå på telefonen. Telefonen vil myk reset og du vil bli bedt om å angi klokkeslett og dato.