Hvordan Soft-Reset en Blackberry Storm

Hvordan Soft-Reset en Blackberry Storm


Hvis du har problemer med din Blackberry Storm smarttelefon, kan du bruke en myk tilbakestilling for å få telefonen tilbake i orden. En myk tilbakestilling innebærer å ta batteriet ut av telefonen mens telefonen er slått på. Dette tilbakestiller telefonen og gjør det mulig å starte på nytt. En hard reset vil inkludere omlasting firmwaren på telefonen. Når telefonen slås på igjen, vil det være tilbake i god stand.

Bruksanvisning

1 La telefonen slått på og snu den.

2 Trykk ned på batteriutløserknappen og deretter ta av batteridekselet av telefonen.

3 Løft hjørnene av batteriet for å ta det ut av telefonen.

4 Vent 10 sekunder, og deretter sette batteriet tilbake i telefonen.

5 Sett på batteridekselet og vent til telefonen for å starte.