Hvordan slette Setninger om en EVO

HTC EVO 4G er en Android smarttelefon med en 4,3 "berøringsskjerm. Den EVO mangler en hardware tastatur, slik at du skriver inn tekst på telefonen ved å trykke på et tastatur på skjermen eller aktivere EVO tekst-til-tale-funksjonen og snakke inn i telefonens mikrofon. Du kan markere flere tegn og ord i et tekstfelt for å slette hele setninger på en gang.

Bruksanvisning

1 Trykk på tekstfeltet som inneholder setningen du vil slette, for å vise tastaturet på skjermen. Bruk fingeren til å flytte markøren til begynnelsen av setningen du vil slette.

2 Trykk og hold fingeren på tekstfeltet som inneholder setningen du vil slette.

3 Trykk på "Velg tekst" fra "Rediger tekst" menyen som vises.

4 Trykk på slutten av setningen du vil slette. Hele setningen skal være uthevet.

5 Trykk på "Backspace" tasten på tastaturet på skjermen EVO-tallet.

Hint

  • For å markere og slette all teksten i et felt, trykker du på "Velg alle" i "Rediger tekst" menyen i stedet for "Velg tekst".