Hvordan Slå på Speaker Phone på en Samsung Comeback

The Comeback er glidebryter type smart telefon produsert av Samsung og selges av T-Mobile i USA. Selv om den har flere populære funksjoner, er det Comeback viktigste funksjon fortsatt å ringe og motta telefonsamtaler. En av de funksjoner som er utformet for å gjøre samtalen mer praktisk er høyttaler telefon funksjonen. Den lar deg høre den som ringer og svare uten å ha telefonen presset mot øret. Dette er nyttig hvis hendene er opptatt, eller hvis du ønsker å inkludere andre i samtalen.

Bruksanvisning

1 Tast inn nummeret du vil ringe ved hjelp av Samsung Comeback tastaturet.

2 Trykk på den grønne "Ring" knappen på venstre side av tastaturet.

3 Klikk "Speaker På" for å aktivere høyttaler telefon funksjonen.

4 Bruk volumtastene på venstre side av Comeback for å justere høyttalertelefonvolumet.

5 Klikk "Speaker Av" for å deaktivere høyttaler telefon funksjonen når du er ferdig.

Hint

  • Ved bruk av høyttaler telefon i nærvær av en annen person, er det høflig å fortelle den som ringer at han er på høyttaler telefonen slik at han vet at hans samtalen blir overhørt av en tredjepart.
  • Unngå å bruke høyttaler telefonen i områder hvor det er mye bakgrunnsstøy eller når samtalen er for konfidensiell å bli overhørt av forbipasserende.