Hvordan slå av "Tjenesten Engine Soon" Light

Den "service motoren snart" lys på bilen styres av en innebygd diagnostikk modul kalt en OBDII. Den OBDII overvåker kontinuerlig motorens tilstand, og varsler deg hvis det er et problem. Dessverre gjør OBDII ikke vise nøyaktig hva som er galt. Den viser "service motoren snart." Når du erstatte den defekte delen, vil lampen på til OBDII fullfører en ekstra rekke diagnostikk. Du kan imidlertid ta en raskere prosess for å slå av lyset.

Bruksanvisning

1 Plugg OBDII kodeleseren inn i OBDII port (vanligvis plassert under rattstammen på førersiden av bilen).

2 Vri tenningsnøkkelen til "hjelpe" for å slå på OBDII kodeleser og OBDII port.

3 Gå til "Sjekk koder" og referere koden som vises på skjermen på OBDII kodeleser med koden boken. Koden boken forteller deg hvilken del å erstatte.

4 Slå av tenningen, fjern OBDII leseren og erstatte den ødelagte delen i henhold til koden boken.

5 Plugg OBDII kode leseren inn i OBDII porten igjen.

6 Vri tenningsnøkkelen til "hjelpe" for å slå på OBDII kodeleser og OBDII port.

7 Velg "klare koder" på OBDII leseren. Dette fjerner kodene og avkall ytterligere diagnostikk som ville slå av lyset naturlig etter ca 50 miles kjøring.

Hint

  • Du kan kjøpe en billig OBDII kodeleser og kodeboken på de fleste auto del forhandlere.