Hvordan slå av Auto-Correct på en LG Viper

Selv om auto-korrekte funksjonen på LG Viper var ment å spare tid når du skriver inn tekst, kan du oppleve at denne funksjonen faktisk forstyrrer din evne til å skrive. Du kan deaktivere Stavekontroll Correction-funksjonen på Viper for å stoppe enheten automatisk retting av ord mens du skriver. Når du deaktiverer denne funksjonen, er din skriving begrenset til bare de tastene du trykker på tastaturet. Ord er ikke lenger automatisk fullført eller korrigeres under skriving.

Bruksanvisning

1 Trykk på "Home" -tasten for å åpne startskjermen på LG Viper.

2 Trykk på "Meny" -tasten for å åpne Device Menu.

3 Trykk på "Systeminnstillinger" alternativet, og trykk deretter på "Språk og inndata." Språk og tastatur Innstillinger åpnes.

4 Trykk på boksen ved siden av "Spelling Correction" for å fjerne merket i Word forslag delen. Auto-Correct funksjonen er deaktivert.

Hint

  • Du kan også aktivere og deaktivere tekst-til-tale i Språk og inndata Innstillinger.
  • Informasjonen i denne artikkelen gjelder for LG Viper kjører Gingerbread Android-operativsystemet. Instruksjoner kan variere litt eller betydelig med andre modeller av LG-telefoner eller versjoner av Android OS.