Hvordan skifter jeg indikatorlampe gjør i en Panasonic PT 43 LCD Rear Projection TV?

Bak-projeksjons TV-eiere vil etter hvert må skifte indikatorlampe som en del av settet er generelt vedlikehold. Installere en ny lampe på Panasonic PT-43-serien bak-projeksjon TV vil sikre at du har den lyseste, klareste bildet mulig. Selv om du ikke er en elektroingeniør, kan du erstatte lampe med liten innsats.

Bruksanvisning

1 Trykk på "Power" knappen på TV. Vent til den røde indikatorlampen slutter å blinke, deretter ta ut strømledningen fra stikkontakten. La TV avkjøles i minst en time før du fortsetter.

2 Ta tak i frontpanelet på TV og fjerne den ved å trekke den mot deg.

3 Løsne lampedekselskruen med en Phillips-skrutrekker. Fjern lampedekslet.

4 Løsne lampeenheten skruen med Phillips-skrutrekker, deretter forsiktig holder lampeenheten og trekk den ut av projeksjonsbilde.

5 Sett den nye lampeenheten, og pass på at du setter den i riktig retning. Trykk på lampeenheten håndtaket for å sikre at du satt det riktig.

6 Sett skruen inn i lampeenheten. Sett på lampedekslet og sett inn igjen skruen. Sett frontdekselet ved å skyve det inn i TV-en inntil du hører et klikk. Koble strømledningen til stikkontakten.