Hvordan sjekke Rotors

Hvordan sjekke Rotors


Tilstanden til bremseskiver på bilen din er like viktig som tilstanden på bremseklossene. Hvis rotorene ikke er i god stand, er de sannsynligvis til å mislykkes, og du vil ha en vanskelig tid å stoppe bilen. Det er en god idé å inspisere brake rotors minst like ofte som du endrer bremser; men hvis du er i stand til å inspisere dem oftere, så gjør det. Brake rotors er gjenstand for mye stress på grunn av sin utforming som de bruker friksjon for å stoppe bilen. De er derfor gjenstand for sterk varme til tider. På grunn av at varme, er de utsatt for vindskjevhet. I tillegg er de utsatt for skade hvis du lar bremseklossene for slitasje utover sine anbefalte nivåer. Prosedyren for å inspisere brake rotors er lik for alle biler som bruker skivebremser.

Bruksanvisning

1 Plasser bremseklosser bak bakhjulene på bilen din. Hev bilen med en bil jack. Plasser en jack stå under bilen i nærheten jekkpunktet og heve den opp til rammen av kjøretøyet for ekstra sikkerhet.

2 Fjern lug nuts på rattet med en lug skiftenøkkel deretter ta av hjulet.

3 Inspisere overflaten av bremse rotoren. Det skal være glatt uten skader eller hakk. Sørg for at rotoren ikke er vridd.

4 Måle tykkelsen av rotoren ved å lukke kjevene til et mikrometer over rotoren. Legg merke til måling og sjekke det mot figuren stemplet på rotoren. Tallet på rotoren er den minimale tykkelse som kreves for sikkerhet. Hvis rotoren er tynnere enn minstekravet, må du bytte den.

5 Utføre den samme kontroll på baksiden av rotoren, sjekker for overflateskader. Monter hjulet på bilen, trekke til mutrene med hjulmutternøkkel og fjern jekkfoten. Senk bilen til bakken med jack. Gjenta prosessen på den andre hjul.

Hint

  • Som bremsebelegg slitasje, de skaper støv, som kan inneholde asbestfibre. Håndter bremsedeler nøye.