Hvordan sjekke Resistance Med en OHM Digital Meter

Hvordan sjekke Resistance Med en OHM Digital Meter


Elektrisitet er strømmen av subatomære ladede partikler, kalt elektroner, gjennom ledninger. Ettersom elektronene strømme gjennom ledningen, de sprer seg hverandre, og også av overflatene av ledningen. Dette fører til elektronene mister energi og fart. Dette fenomen er kjent som elektrisk motstand. Motstander er elektriske komponenter som bevisst plasserer en elektrisk motstand i en krets. Når enhetene svikter, kan en måling av komponent motstand elektrisk hjelpe på feil testing. I dag er denne utføres normalt med et digitalt multimeter som har erstattet eldre Ohm meter fra 1970- og 1980-tallet.

Bruksanvisning

1 Plugg sondene i den digitale Ohm / multimeter. Koble den røde ledningen til den positive terminalen og den svarte ledningen til den negative polen.

2 Slå på den digitale Ohm meter / multimeter. Dersom et multimeter brukes, slår den til motstands funksjon. Velg riktig utvalg av motstand eller slå den digitale Ohm meter / multimeter for å auto-serien. Ta med positive og negative terminaler i kontakt med hverandre. Den digitale ohm meter / multimeter bør utgjøre en meget liten motstand på mindre enn 0,5 ohm.

3 Pass på at enheten blir testet er slått av. Plassere en sonde på hver side av den komponent som skal testes. Den digitale ohm meter / multimeter viser motstanden i enheter av ohm.