Hvordan sette opp FTP ved hjelp av Bluetooth

Hvordan sette opp FTP ved hjelp av Bluetooth


Bruk File Transfer Protocol (FTP) for å dele filer og mapper med trådløs Bluetooth evner. Du kan bruke FTP på Bluetooth-aktiverte enheter, for eksempel en datamaskin eller smarttelefon, ved å endre fildelingsinnstillinger. Hvis det har Bluetooth-funksjonalitet, da Windows Mobile, iPhone og Blackberry kan støtte fildeling.

Bruksanvisning

1 Gå til "Bluetooth" -menyen på smarttelefonen. Trykk på "Innstillinger".

2 Trykk for å sjekke "Aktiver File Sharing" boksen. Trykk på "Browse" for å angi mappen der du vil de delte filene til å gå, som er "\ Mine dokumenter \ Bluetooth Share».

3 Koble smarttelefonen USB-kabelen til smarttelefonen og den andre enden til en USB-port på datamaskinen.

4 Åpne "Bluetooth-enheter" -menyen på datamaskinen. Klikk på fanen "Devices", deretter "Touch_Pro Egenskaper".

5 Klikk på fanen "Tjenester", og merk av for "File Transfer (Obex)." Du har opprettet en mappe med Bluetooth navnet på smarttelefonen.

6 Åpne den nye mappen. Klikk filene du vil overføre til din smarttelefon og dra dem til mappen. Slipp museknappen for å kopiere filene.

7 Lukk mappene og koble smarttelefonen fra datamaskinen og USB-kabelen. På smarttelefonen, åpne "File Explorer." De overførte filene er i "Bluetooth Share" -mappen.