Hvordan sette GPRS-innstillinger for Kina berøringsskjerm

Når du aktiverer en Kina berøringsskjerm telefonen ved å sette Subscriber Identification Module-kort, aktiverer den enheten bare for samtaler og tekstmeldinger. For å få datatjenester, må du angi GPRS-innstillingene for din operatør manuelt. Den første Kina berøringsskjerm telefonen for å se stor utbredelse i USA var SciPhone, og de fleste kinesiske berøringsskjerm som ikke bruker en smarttelefon operativsystem kjører samme operativsystem.

Bruksanvisning

1 Trykk på ikonet "tjenester" på hovedskjermen på Kina berøringsskjerm telefonen.

2 Trykk "Data Account" og "GPRS".

3 Merk en profil og trykk på "Rediger".

4 Trykk på "Kontonavn" og trykk på "Rediger".

5 Skriv inn navnet på profilen. De fleste synes det er enklest å nevne profilen etter transportøren.

6 Trykk "Valg" og trykk på "Ferdig". Velg "OK".

7 Trykk på "APN" og trykke "Edit". Skriv inn navnet på tilgangspunktet for din leverandør. Trykk "Valg" og trykk på "Ferdig". Trykk "OK".

8 Trykk på "brukernavn" -feltet og trykk på "Rediger". Skriv inn navnet på tilgangspunktet for din leverandør. Trykk "Valg" og trykk på "Ferdig". Trykk "OK". Gjenta for Passord-feltet.

9 Trykk "Auth Type" og endre innstillingen til fullmakten typen din operatør bruker. Trykk "Ferdig" og trykk på "Ja."

10 Gå tilbake til hovedskjermbildet og trykk på "Tjenester".

11 Trykk på "WAP" og velg "Innstillinger".

12 Trykk på "Rediger profil" og "SIM 1" eller "SIM 2", avhengig av hvilket SIM-kort du bruker.

1. 3 Pek på en av de tomme profiler og trykk på "Rediger profil".

14 Trykk "Gi nytt navn profil" og skriver inn et nytt navn for profilen. Du kan kalle det etter din operatør.

15 Trykk på "Valg" og "Ferdig". Trykk "OK".

16 Trykk på "hjemmeside" og trykk på "Rediger". Skriv inn nettadressen operatørens hjemmeside og trykk på "Alternativer". Trykk på "Ferdig" og trykk "OK".

17 Trykk på "Data Account" og "Select".

18 Trykk "GPRS" og trykke på navnet på profilen du opprettet.

19 Trykk "Tilkoblingstype" og "Select".

20 Trykk "WAP" eller "HTTP", avhengig av hvilken operatør bruker.

21 Angi proxy-serverinformasjon i Proxy-adresse og Proxy Port felt. Trykk "OK".

22 Trykk "brukernavn" og skriv inn brukernavnet for kontoen din. Trykk på "Valg" og "Ferdig". Trykk "OK". Gjenta for passordfeltet.

23 Trykk "Done" og "Ja."

24 Trykk "Aktiver profil" for å aktivere GPRS-innstillinger.