Hvordan sette den Dwell på en 1966 Chevy 283

1966 Chevrolet er 283 kubikk-tommers V-8 motor kom utstyrt med et enkelt par av justerbare antennelsespunkter som ligger på undersiden av fordeleren cap. Som med de fleste andre motorkomponenter, vil poengene til slutt slites ut og må skiftes ut. Punktene åpne og lukke som distributør dreiing. Den tiden som punktene være åpen er referert til som "bor" og er målt i grader. Oppholds bør alltid måles og justeres når nye punkter er installert. Heldigvis justere 283 er dwell tar bare noen få minutter.

Bruksanvisning

1 Hev metall vindu på siden av distributør cap å få tilgang til punktets justeringsskruen.

2 Koble en hvile meter til motoren, etter produsentens anvisninger.

3 Start motoren og la den gå på tomgang.

4 Sett inn en sekskantnøkkel inn justeringsskruen på siden av distributør cap.

5 Vri justeringsskruen med klokken, inntil holde måleren viser en kamvinkel på mellom 28 og 32 grader.

6 Slå av motoren.

7 Koble dwell meter fra motoren.

8 Lukk metall vindu på siden av fordelerhetten.