Hvordan Sett på ekstern temperaturføler på Fjellsport du?

Hvordan Sett på ekstern temperaturføler på Fjellsport du?


Den takkonsollen på Mercury Mountaineer gir informasjon som utetemperatur, som blir lest av en temperaturføler plassert i nærheten av bilens radiator. Time, eller fysisk skade, kan føre til at sonden å sende unøyaktig informasjon til konsollen. Skifte sensoren er enkelt og ikke krever bruk av verktøy.

Bruksanvisning

1 Parker Mountaineer på flatt, jevnt underlag og sett på parkeringsbremsen.

2 Løft panseret og støtte det ved hjelp av innebygd støtte stang.

3 Se på radiatoren støttebrakett nær førersiden frontlys. Finn temperatursensor halvveis ned støtten.

4 Skyv kontakten og sondere av holdeklemmen ved å flytte kontakten enheten mot radiatoren. Trekk de to låsetappene på kontakten bort fra sonden og trekk sonden ut av kontakten.

5 Skyv den nye sonden inn i kontakten, og skyv kontakten på holdeklemmen. Lukk hetten og teste den nye sonden for forsvarlig drift. Kontroller tilkoblingen hvis sonden ikke fungerer som den skal.

Hint

  • La motoren avkjøles før du setter temperaturen sonden.