Hvordan Sett musikk på min Blackberry 8820

De fleste smarttelefoner er i stand til ikke bare å plassere telefonsamtaler, men også spille musikk. En musikkspiller programmet er nesten universell på Blackberry-telefoner. Med denne funksjonen kan du laste titalls album på din Blackberry for lytteopplevelsen uansett hvor du måtte være. For å sette musikk på din Blackberry 8820, trenger du en datakabel for å koble smarttelefonen til datamaskinen eller laptop.

Bruksanvisning

1 Koble Blackberry 8820 til datamaskinen.

2 Klikk "OK" for å gå inn for masselagringsmodus på din Blackberry, som vil tillate datamaskinen å få tilgang til SD-kort i Blackberry.

3 Klikk på ikonet som representerer din Blackberry SD-kort. Dette ikonet vil bli plassert på listen over stasjoner som er koblet til datamaskinen. Hvis SD-kortet ikke er navngitt, vil den vises på listen som "No Name" eller "Blackberry 8820."

4 Klikk på "Blackberry" mappeikonet for å vise en liste over undermappene.

5 Klikk på "Musikk" mappeikonet fra listen over undermapper vises i foregående trinn. Mappen åpnes og viser alle musikkfilene på Blackberry SD-kort.

6 Åpne et nytt vindu og naviger til mappen på datamaskinen som inneholder musikkfilene du vil kopiere til Blackberry 8820.

7 Dra og slipp musikkfilene du vil kopiere fra mappe på datamaskinen til Blackberry "Music" -mappen som du tidligere åpnet.