Hvordan Sett et minnekort i Gravity 2

Samsung Gravity 2 mobiltelefonen leveres med 40 MB minne. Du vil finne at bilde, musikk og videofiler du kan lagre på Gravity 2 mobiltelefon raskt vil bruke 40 MB. Ved å installere et microSD-kort kan du utvide minnet opptil 16 GB. Lær hvordan du skal sette et minnekort i Samsung Gravity 2, slik at du kan legge til flere medier og datafiler til telefonen.

Bruksanvisning

1 Skyv batteridekselet på baksiden av Gravity 2 mot toppen av telefonen, og løft det av for å få tilgang til batterirommet.

2 Finn SIM-kortholderen på venstre side av batterirommet. SIM-kortholderen Det er en metallbrakett. Til venstre og under metallbrakett er et lite spor for minnekortet.

3 Skyv minnekortet inn i sporet til du hører at den klikker på plass. Når du setter inn kortet, må du kontrollere at minnekortet kontaktene vender opp og tannsiden av kortet vender mot toppen av telefonen.

4 Sett batteridekselet på baksiden av telefonen, og skyv den mot bunnen av telefonen til du hører dekselet klikker på plass.