Hvordan Sett en video i en Sony MP3 Walkman

I den relativt korte tiden tok det MP3-spilleren for å innhente CD-spilleren som en bærbar musikkspiller av valget for mange mennesker, har teknologien tatt av ytterligere. Ikke lenger er MP3-spillere rett og slett musikkspillere. I dag er de fleste MP3-spillere - inkludert Sonys linje av MP3 Walkman - er nå bærbare videospillere også. Og takket være det omfattende programvare som følger spillerne, laste opp filmer, hjemme videoklipp og TV-programmer til MP3-spilleren er like enkelt som å legge din favorittmusikk.

Bruksanvisning

Hvordan Sett en video i en Sony MP3 Walkman

1 Koble til MP3-spilleren til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen. Kabelen kroker i bunnen av spilleren, med Sony Walkman symbol, som ser ut som en W, vendt oppover.

2 Åpne Windows Media Player på datamaskinen. Hvis MP3-spilleren er riktig tilkoblet, vil mediespilleren vise "WALKMAN" i menyen. Det er der du plasserer dine videofiler.

3 Finn videofilen du ønsker å sette på MP3-spilleren og velg den ved å klikke på den med datamaskinens mus.

4 Når videoen er valgt, "dra" videoen over mediespilleren til "WALKMAN" skjerm på spilleren.

5 Når "WALKMAN" skjerm lyser, slipper du muse å "miste" videoen til MP3-spilleren videofil.

6 Gjenta prosessen for å plassere flere videoer.