Hvordan Sett en stikkontakt i en Entertainment Center

Hvordan Sett en stikkontakt i en Entertainment Center


Å ha mer enn to stikkontakter er viktig i nesten ethvert hjemmekinoanlegg. I tillegg beskyttelse mot overspenning og spenningsvariasjoner er et smart trekk. Selv om det er mot elektrisk kode for å plassere en fysisk utløp i et skap, er det et smart trekk å installere en multi-uttak overspenningsvern strømskinne inne i skapet, for enkel elektrisk tilgang.

Bruksanvisning

1 Finn et sted i nærheten av plassen inne i skapet som er i rekkevidde av alle komponenter 'strømledninger.

2 Mål avstanden mellom de to tastet skrue sporene på baksiden av strømskinne. Overfør denne målingen til en side eller bakveggen av skapet, for å markere den med en blyant.

3 Kjør en Phillips treskrue inn i hver av de målte og avmerkede stedene.

4 Skyv strømskinne på skruene. Trykk ned for å låse stripe i skruespor.

5 Før strømkabelen fra strømlist ut av baksiden av underholdningssenter. Plugg stripen i et tilstøtende utløp.

Hint

  • Plugg i alle komponentene først, deretter trykker du på strømbryteren på strømskinne.
  • Aldri koble et overspenningsvern i en annen. Seriekobling er kjent for å skape brannfare. Bruk bare et jordet heavy-duty skjøteledning hvis det er nødvendig, så kort som mulig.