Hvordan Sett en ekstern antenne på en Boost I415

Hvis din Motorola I415 telefonen blir flekkete mottak, kan du øke signalstyrken ved hjelp av en ekstern antenne. En ekstern antenne kommer i to deler, som må kjøpes separat. Antenneenheten brukes med mange forskjellige telefonmodeller. Den har en kabel som ender i en forbindelse som skruer inn en adapterkabel. De fleste eksterne antenner bruke en mannlig For Mobile Equipment (FME) tilkobling. Adapterkabelen er utformet for å arbeide med en bestemt produsent eller utvalg av modeller.

Bruksanvisning

1 Slå av telefonen.

2 Ta av batteridekselet på baksiden av I415. Snu telefonen over og løfte den nederste kanten av batteridekselet. Skyv dekselet mot toppen av telefonen, og sett det til side.

3 Finn den eksterne antennen port. Det ligger rett til venstre for Boost Mobile signal.

4 Sett kontakten på adapterkabelen inn i porten.

5 Skru den kvinnelige FME-kontakten på adapteren til den mannlige tilkoblingen på den eksterne antennen.

Hint

  • Du kan bore et lite hull i batteridekselet for å bruke ekstern antenne med batteridekselet på. Mål mellomplugg, deretter bore hull som er litt større enn kontakten.
  • Noen eksterne antenner bruke andre kontakter. Les dokumentasjonen for din modell før du kjøper adapterkabelen. Noen leverandører selger adapterkabelen og ekstern antenne som en pakke.