Hvordan sende tekstmeldinger til en netto 10 Phone

Hvordan sende tekstmeldinger til en netto 10 Phone


Netto 10 er et forhåndsbetalt mobiltelefon tjenesteleverandøren som tilbyr brukerne tekstmeldinger evner. Det finnes flere enkle måter å sende en tekstmelding til en netto 10 telefon. Meldinger kan sendes direkte fra mobiltelefonen eller fra datamaskinen via Yahoo! Messenger eller ved å bruke skjemaet tilgjengelig på nettet 10 nettside. Meldinger som inneholder mer enn 160 tegn vil bli sendt i flere meldinger til mottakeren. Standard avgifter gjelder for eventuelle meldinger mottatt på en Net 10 telefon og er trukket fra mottakerens forhåndsbetalte saldo.

Bruksanvisning

1 Åpne meldingssentralen på din mobiltelefon og skrive en ny tekstmelding. Inngang 10-sifret Net 10 telefonnummer i "Til" -feltet eller legge fra kontakter hvis Net ti telefonnummeret er lagret i adresseboken. Trykk på "Send". Teksting kan være avgiftsbelagt til avsenderen avhengig av senderens mobiltelefon tjeneste plan.

2 Send en melding til en netto 10 bruker fra datamaskinen ved hjelp av Yahoo! Messenger. Velg "Handlinger" fra menyen på toppen av Yahoo! Messenger boksen og klikk "Send SMS Message». Velg Net 10 telefonnummer fra de lagrede kontaktene eller klikk på "Other Kontakt" -kategorien for å taste inn nummeret. Skriv melding og klikk på "Send". Denne tjenesten er gratis til avsenderen.

3 Besøk Net 10 nettsted for å sende en tekstmelding til noen Net 10 telefonen. Fyll ut skjemaet ved å gi den 10-sifrede telefonnummeret til mottakeren, ditt navn og en valgfri ringe tilbake nummer. Klikk på "Send" for å videresende meldingen til nettet 10 bruker. Meldinger som sendes ved hjelp av denne metoden kan være sammensatt av ikke mer enn 110 tegn, og står fritt til avsenderen.

Hint

  • En Net ti bruker som ikke har tilstrekkelige midler til å dekke kostnadene for tekstmeldingen vil motta meldingen, men kan være i stand til å åpne eller vise meldingen før midlene er tilgjengelige.