Hvordan sende Tags inn til DMV i Brevard County, Florida

Hvordan sende Tags inn til DMV i Brevard County, Florida


I delstaten Florida, må alle biler være registrert med Department of Motor Vehicles, eller DMV, før de kan brukes. En lisens tag er at de er registrert. I tilfelle at du selger bilen eller la din forsikring å forfalle, kan du bli pålagt å sende lisensen tag tilbake til DMV. Heldigvis er dette en enkel prosess som bare tar noen få minutter av din tid.

Bruksanvisning

1 Pakk lisens tag på et sikkert stor konvolutt. legger også et følgebrev i konvolutten ber om at lisensen koden bli kansellert eller resirkuleres. Tett konvolutten.

2 Send konvolutten til Division of Motor Vehicles, Neil Kirkman Building, Mail Stop 72, Tallahassee 32399-0500, som i juni 2011.

3 Snu lisens plate i Brevard County skattekontoret og be om lisens tag bli kansellert eller resirkuleres.