Hvordan sende noen Blackberry PIN nummer

Hvordan sende noen Blackberry PIN nummer


Produsenten tildeler hver Blackberry-enhet iits eier personlig identifikasjonsnummer (PIN). Dette nummeret identifiserer din Blackberry og lar deg "PIN-til-PIN" meldings andre mennesker i Blackberry Messenger-programmet. Denne applikasjonen lar deg bære på sanntid samtaler gjennom PIN-meldinger mens du ser den andre personens status, for eksempel hvis meldingen er mottatt eller om hun er på en telefonsamtale. Finne og sende dette nummeret til en annen person er enkel, krever lite tid.

Bruksanvisning

1 Velg "Blackberry Messenger" ikonet i hovedmenyen på Blackberry-enheten for å åpne programmet.

2 Trykk på Blackberry-knappen på tastaturet for å vise de tilgjengelige alternativene. Velg enten "Se min profil" eller "Se Min Pin" avhengig av hvilken modell du har. PIN-koden din vil bli vist under "PIN" og vil være en åtte-sifret alfanumerisk kode.

3 Trykk på Blackberry-knappen og velg "Velg". Fremhev dine PIN og trykk på Blackberry-knappen en gang til. Velg "kopi".

4 Naviger til tekstmeldinger eller e-post-skjermen. Velg mottakeren av meldingen og i tekstboksen trykker du på Blackberry-knappen. Velg "Lim" alternativet. Meldingsboksen vises PIN-koden din. Sende meldingen.