Hvordan sende en PIN-melding ved hjelp av Blackberry Messenger

Blackberry Messenger-funksjonen på en Blackberry-enheten lar deg sende meldinger direkte fra en Blackberry til en annen gjennom Blackberry datanettverk. Siden meldingene sendes over Blackberry datanettverket, gjør operatøren din ikke telle dem mot tekst- eller bildemeldinger begrensninger på planen. Du trenger ikke å vite personens navn, e-postadresse eller annen informasjon utover PIN-nummeret på sin Blackberry.

Bruksanvisning

1 Åpne Blackberry Messenger-ikonet på Blackberry-enheten. På noen Blackberry-enheter, er ikonet inne i Instant Messaging-mappen.

2 Trykk eller klikk på "Skriv" ikonet. Ikonet ser ut som en blyant og konvolutt.

3 Åpne "Til:" -feltet, og velg navnet på kontakten. Hvis personen ikke er på kontaktlisten, velger du "Bruk gang."

4 Sett meldingstypen til "PIN". Hvis personen ikke er i kontaktlisten din, vil telefonen be deg om å oppgi sin Blackberry PIN-kode.

5 Skriv inn emnet og meldingsteksten og trykk eller klikk på "Send".

Hint

  • PIN-til-PIN-meldinger blir sendt i klartekst og er ikke kryptert, slik at alle som klarer å fange opp en melding kan lese den.