Hvordan Sende en Blackberry Activation Device

Hvordan Sende en Blackberry Activation Device


Sende en Blackberry Activation enhet krever kommunikasjon med IT-avdelingen som håndterer din Blackberry. IT-avdelingen aktiveres og, om nødvendig, reaktiverer din Blackberry. Aktiveringen (også kalt for bedriftsaktivering) lar deg fjern aktivere en Blackberry smarttelefon på Blackberry Enterprise Server, uten en fysisk nettverkstilkobling eller en forbindelse til en datamaskin. For å starte aktiveringsprosessen, skriv inn passord for bedriftsaktivering på Blackberry-smarttelefonen. Deretter legger Blackberry smarttelefon brukerens arbeid e-postadresse.

Bruksanvisning

Aktivering av en Blackberry-enhet via det trådløse nettverket

1 Kontakt Blackberry IT-avdelingen for å aktivere Blackberry-enheten. Antallet må enten være lokalisert i kontaktlisten når du får din Blackberry eller det skal være i brukerhåndboken.

2 Opprett en midlertidig aktivering passord.

3 Åpne aktivering programmet på Blackberry-enheten, og skriv inn din e-postadresse og aktivisering passord. IT-avdelingen vil forsyne deg med passord og vil også fortelle deg hvordan du åpner aktiveringsprogrammet.

4 Motta en aktiveringsforespørsel melding til e-postkontoen via Blackberry-enheten. Meldingen inneholder informasjon om ruteinformasjon og offentlige nøkler for Blackberry-enheten.

5 Motta aktivering svar, IT-politikk, bøker for eksempel bøker om meldingstjenester, trådløse kalendere, nettlesere og andre service bøker fra Blackberry Enterprise Server gjennom Blackberry-enheten. Du kan nå sende og motta meldinger fra Blackberry-enheten.

Sende en IT-politikk til en Blackberry-enhet

6 Ring IT-avdelingen for Blackberry-enheten.

7 Spør hvor "User Account" knappen er plassert.

8 Klikk på "Brukerkonto", deretter "Send på nytt IT-policy."

9 Motta de nye IT-policyinnstillinger som er kryptert via det trådløse nettverket.