Hvordan Reset Security på en Pontiac Grand Prix 2003

Hvordan Reset Security på en Pontiac Grand Prix 2003


Pontiac Grand Prix 2003 bruker en PASS-Key III-systemet, som er en personlig automotive sikkerhetssystem. Dette sikkerhetssystemet blir aktivert når noen forsøker å åpne bilen med feil nøkkel. Ved deteksjon, slår systemet av bilens start og drivstoffsystemet, hindrer motoren i å kjøre. Du må kanskje tilbakestille sikkerhetssystemet til å programmere den for en ny nøkkel.

Bruksanvisning

1 Sett nøkkelen i tenningen og vri den med klokken. Motoren skal starte og sikkerheten lyset skal komme på.

2 Vri tennings mot klokken, og slå den på igjen hvis sikkerheten lyset ikke vises. Det kan ha blitt skadet eller annen måte hvis lyset ikke vises.

3 Sett inn den opprinnelige nøkkelen i tenningen og vri med klokken for å skru på motoren. Hvis du ikke har den opprinnelige, må du gå til din GM forretningen for å få en ny.

4 Vri nøkkelen til "Off" og ta ut nøkkelen.

5 Sett nøkkelen som du ønsker å programmere og vri den til "RUN" i løpet av fem sekunder for å fjerne den originale nøkkelen. Sikkerheten lyset slås av for å indikere at nøkkelen og sikkerhetssystemet har blitt tilbakestilt.