Hvordan Reset RCA L46WD22

Med den teknologien som går inn HD-TV og samtalen av digital informasjon som kommer inn i en HDTV som RCA L46WD22, disse settene er like mye en datamaskin som de er en skjerm. Hvis du har problemer med å sette opp din RCA L46WD22 til HD-tilkoblinger eller trenger å tilbakestille personlig innstilling i video og lyd alternativene du trenger for å nullstille TV.

Bruksanvisning

1 Slå av RCA L46WD22.

2 Trekk ut alle elektroniske enheter som er koblet til RCA L46WD22.

3 Trekk ut strømledningen til RCA L46WD22 fra stikkontakten.

4 Vent 60 sekunder.

5 Koble strømledningen til stikkontakten.

6 Plugg elektronisk utstyr som er koblet til RCA L46WD22 tilbake i stikkontakten.

7 Slå på strømmen igjen til RCA L46WD22.