Hvordan Reset et flatt dekk Lys på en BMW 745

Hvordan Reset et flatt dekk Lys på en BMW 745


BMW 745i og 745Li har flatskjerm -tire skjerm som holder styr på inflasjonspresset i dekkene som bilen er kjørt. En advarsel vises på kontrollpanelet når lufttrykket i ett dekk synker betydelig i forhold til trykket i de andre dekkene. Varsellampen forblir på kontrollpanelet kontinuerlig til dekktrykk monitor system er nullstilt. Nullstille systemet initialiserer trykket opplesninger i hvert dekk. Initialisering bør bare utføres når alle fire dekkene er riktig lufttrykk for at systemet skal fungere riktig.

Bruksanvisning

1 Start motoren. La 745 i parken.

2 Trykk på datamaskinen info knappen på blinklyshendelen.

3 Snu datamaskinen kontrollen mot venstre eller høyre til "Innstillinger" vises. Trykk på velgeknappen.

4 Snu kontrollen mot venstre eller høyre til "RPA" vises. Trykk på velgeknappen.

5 Vri kontrollen til venstre eller høyre til "Set" vises. Trykk på velgeknappen. Dekktrykket monitor tilbakestilles og flat-dekk lys forsvinner.