Hvordan Reset en SanDisk Sansa 1 GB MP3-spiller

SanDisk produserer en serie av bærbare mediespillere med tittelen Sansa-serien. Alle Sansa modeller kommer i forskjellige kapasiteter, som strekker seg fra 1 GB til 8 + GBs. Selv om design kan variere, hvordan du nullstiller en Sansa MP3-spilleren er den samme uavhengig av hvilken modell du bruker. Tilbakestilling kan løse eventuelle problemer (inkludert frysing og manglende respons) du kan ha oppstått.

Bruksanvisning

1 Flytt "Hold" -knappen til "ulåst" stilling.

2 Hold "Power" -knappen i 10 til 20 sekunder. Den faktiske tiden vil variere avhengig av hvilken modell du bruker.

3 Vent til skjermen blir tom og gi slipp på "Power" -knappen.