Hvordan Reset en 2007 Andel Indikator Ford Expedition Oil

De fleste nyere biler har nå olje livs indikatorer. Denne indikatoren er drevet av et datasystem som beregner oljeskiftintervallene ved å ta hensyn til din kjørestil, kjøreforhold og andre variabler. Mange ganger, sjåfører mener at systemet "leser" olje tilstand og varsler føreren. Dette fører til en del forvirring når oljen er endret og lyset forblir. Lyset stiller ikke automatisk, så du må nullstille oljeprosentindikator manuelt. Dette er en relativt enkel oppgave som kan være ferdig i bare noen få minutter på en 2007 Ford Expedition.

Bruksanvisning

1 Sett nøkkelen i tenningen.

2 Vri nøkkelen til "run" posisjon, men ikke starte bilen.

3 Trykk og slipp reset stammen til "Oil Livet = XXX% Hold Reset = Ny" vises. Tilbakestillingen stammen er den runde knappen under informasjonsdisplayet.

4 Trykk og hold nullstillings stammen i ca to sekunder. Systemet viser nå "Oil livet satt til 100%."

5 Slå av tenningen og ta ut nøkkelen.