Hvordan Prime en Shovelhead Oil Pump

Hvordan Prime en Shovelhead Oil Pump


Motorsykler installert med Shovelhead motorer har oljepumper med optimal press for drift. Du kan sjekke oljetrykket ved priming oljepumpen. Kontroller at du har fylt motorens oljetank med ren olje før du prime oljepumpen. Du kan prime pumpen med motorsykkelen fortsatt kjører mens du fjerner eventuell innestengt luft i systemet.

Bruksanvisning

1 Ta av skjermplugg for den øverste enden fôret med pipenøkkel. Fjern ledningene fra spolen og ta av tennpluggene fra motoren.

2 Start motorsykkel mens i nøytral. Rev motoren noen sekunder. Sjekk om olje er på toppen av pluggen til den øverste enden mate skjerm.

3 Fjern ventilen ballen montering. Fyll åpningen med olje og erstatte montering.

4 Rev motoren i fem sekunder til å se olje i skjermen pluggen. Skru motorsykkel enda noen sekunder for å sikre olje er i løftere. Slå av motoren. Bytt tennplugger og ledninger på coil.