Hvordan passere State Utslipp Inspection

Hvis du har mislykket stat utslipp inspeksjon, eller du tror at kjøretøyet ikke kan passere utslipp inspeksjon uansett grunn, kan det være lurt å prøve dette før du bruker mye penger på reparasjoner.

Bruksanvisning

1 Få litt "tørr gass" eller lignende gassledning frostvæske og følg instruksjonene på beholderen. Du finner dette produktet på Walmart, Target eller auto deler butikken.

2 Kjør bilen rundt for å sørge for at alt er blandet opp i tanken. Du må kanskje kjøre rundt for noen miles å brenne blandingen en stund for å eliminere eventuelle uforbrent gass igjen i katalysatoren eller eksossystemet.

3 Med blandingen fortsatt i bensintanken, går til staten inspeksjon stasjon og har det inspiseres eller hvis det tidligere har feilet, returnere til inspeksjon stasjon og har bilen re-inspisert. Bilen skal nå passere inspeksjon.
Hvis det ikke går denne gangen, kan kjøretøyet trenger profesjonell reparasjon.

Hint

  • Vær sikker på å følge instruksjonene på produktet.