Hvordan Make My Cell Phone et begrenset antall på innkommende telefoner

Å gjøre en telefonnummeret et begrenset telefonnummer vil holde alle som mottar samtaler fra å være i stand til å lese ditt telefonnummer. Du kan gjøre hjemmet ditt telefonnummer et begrenset antall ved å kontakte telefonselskapet. Den trådløse selskapet, men vil ikke blokkere telefonnummeret ditt på innkommende samtaler. Heldigvis kan en mobiltelefon eier gjøre henne nummer begrenses ved å skrive inn noen få tastetrykk før telefonnummeret hun ringer.

Bruksanvisning

1 Slå mobiltelefonen på om enheten er allerede ikke slått opp.

2 Trykk på "Star" (*) tasten.

3 Skriv inn tallet "67" rett etter at stjerneikonet. Det skal ikke være noen forsinkelse mellom tastetrykkene (* 67).

4 Tast inn telefonnummeret du ønsker å ringe direkte etter inn

"67" Akkurat som med trinn 3, bør det ikke være noen forsinkelse mellom "67" og telefonnummer (for eksempel * 675558675309).

5 Trykk på "Send" eller "Dial" -knappen på mobiltelefonen til å sende anropet. Samtalen vil komme opp som et begrenset antall på mottakerens anrops-ID.

Hint

  • Cellen telefonnumre kan ikke bli blokkert på alle samtaler, for eksempel samtaler til nødtjenester (911) eller samtaler til 800 eller 900 numre.